Jobstudenten zorg, ergo, verpleegkunde gezocht van 25/08 tem 15/09

in Kortrijk

De Korenbloem is in korte tijd verdubbeld van capaciteit. De Korenbloem heeft 177 woongelegenheden, waarvan 12 kamers kortverblijf, 3 centra voor dagverzorging en 40 assistentiewoningen. Doordat we snel zijn uitgebreid, zijn we steeds op zoek naar nieuwe collega’s.

Wij leggen binnen De Korenbloem VZW de nadruk op kleinschalig genormaliseerd wonen (=KGW). In een kleinschalige omgeving streven we naar het bevorderen van sociale contacten, stimuleren we de zelfredzaamheid en bieden we een zinvolle dagbesteding aan.

De Korenbloem durft vernieuwend te denken zowel in aanbod als in ondersteuning met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Extra troeven zijn de eigen warme keuken en de centraal gelegen grote parktuin die het hart van de site is.

Binnen De Korenbloem streven we diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat stellen ongeacht geslacht, leeftijd, filosofische overtuiging, afkomst, hetero- of holebigeaardheid, beperking,…

vzw de Korenbloem

Pieter de Conincklaan 12

8500 Kortrijk

056/26 01 01

OR: BE 0418-825-412

RPR: Gent Afdeling Kortrijk

https://www.dekorenbloem.net

Op zoek naar een weekendwerker en vakantiejobs

Zoek je vakantiewerk of een studentenjob ? Voor de schoolvakanties of in het weekend ? 
De Korenbloem zet gedurende het ganse jaar op verschillende plaatsen studenten en vakantiewerkers in. Afhankelijk van jouw leeftijd en (voor)opleiding zoeken we samen een passende job. 
Volgende plaatsen komen zeker in aanmerking; zorg zoals verzorgende, zorgkundige, verpleegkundige, ergo of ortho. Ook in de keuken en in de poets zijn er plaatsen vrij.
Informeer en solliciteer zeker tijdig! Vergeet jouw bewijs van inschrijving in de school niet toe te voegen !
Load via deze website jouw CV en motivatiebrief op . Wij nemen dan zeker contact op met jou. 
Vermeld zeker jouw opleiding - jaar - beschikbare periodes. 
Voor meer info kan je terecht bij Evelyne Veys, veys.evelyne@dekorenbloem.net 

Wat wordt er van jou verwacht?

Wat bieden wij jou aan?

Download bijlage(s)

Privacy beleid

Met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens van 8 december 1992, geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier