De Korenbloem wil als organisatie een partner zijn in de zorg en ondersteuning van alle gebruikers.
Het totaalpakket van de verschillende zorg-en woonvormen moet een antwoord geven op alle noden en vragen van onze doelgroepen nl de buurt, jonge personen met dementie en/of zorg en ouderen.
In een familiale en huiselijke sfeer willen we iedere gebruiker met respect en geborgenheid en volgens de eigen behoeftes benaderen. In een kleinschalige omgeving streven we naar het bevorderen van sociale contacten, stimuleren we de zelfredzaamheid en bieden we een zinvolle dagbesteding aan.
De actieve betrokkenheid van familie en vrijwilligers zien we in de totale organisatie als een grote meerwaarde.
De Korenbloem durft vernieuwend te denken zowel in aanbod als in ondersteuning met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Extra troeven zijn de eigen warme keuken en de centraal gelegen grote parktuin die het hart van de site is.

vzw de Korenbloem

Pieter de Conincklaan 12

8500 Kortrijk

056/26 01 01

OR: BE 0418-825-412

RPR: Gent Afdeling Kortrijk

https://www.dekorenbloem.net

Op zoek naar een verpleegkundige - zorgkundige (medisch en paramedische medewerkers)

 
U staat samen met de collega's van uw woning of leefgroep in voor de begeleiding en de zorg van uw bewoners of gebruikers.
U werkt op een kleine leefgroep waar 8 tot 15 bewoners wonen. De 5 kernelementen van het kleinschalig genormaliseerd wonen zijn de basisstenen van uw handelen.
Als woonbegeleider kunt u beschikken over een diploma of getuigschrift van zorgkundige, verpleegkundige, orthopedagoge, ergotherapeut, ... Binnen de visie van het KGW en werken in een woning van 8 tot 15 gebruikers betekent dit een open visie op uw taken. Naast de opleidingsspecifieke taken (zoals wondzorg voor een vpk) wordt inter- en multidisciplinair samen gewerkt. Vaak staat u alleen in de woning en worden alle taken u toevertrouwd. Daarom spreken wij ook van woonbegeleider en hebben we geen specifieke omschrijving voor een ergotherapeut, orthopedagoog,kinesist, zorgkundige of verpleegkundige. Maaltijden bereiden en toe dienen, stimuleren van bewegen, aanbieden van zinvolle dagbesteding, ...
 
 

Wat wordt er van jou verwacht?

u bent sociaal, flexibel en gemotiveerd.
u hebt interesse in de visie van de Korenbloem, nl kleinschalig genormaliseerd wonen.
Samen met uw collega's zoekt u naar zinvolle dagbesteding voor alle gebruikers.
U bent bereid om familie en vrijwilligers te laten participeren in de woning.

gewenste ervaring

geen ervaring

Wat bieden wij jou aan?

Na een tijdelijk contract, kan u doorgroeien tot een vast contract.
De wekelijkse arbeidsduur kan varieren van 19u tot 32u per week
U werkt 1 op 2 weekends, vaste compensatiedag per week (in de Lauwer wordt 1/3 weekends gewerkt)
Mogelijkheid om u bij te scholen
Naast zorg krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de leefgroepwerking en het leefgebeuren in de woning.
 
 

Download bijlage(s)

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens van 8 december 1992, geef ik toestemming mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de werving- en selectieprocedure. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij werden verkregen nodig is, of verder te bewerken. Ik verklaar dat de verstrekte informatie nauwkeurig is, en zo nodig is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Bijgevoegde bestanden bevatten naar mijn weten geen computervirussen of malware. Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op direct marketing.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz